Brak wyników

Marketing

25 marca 2020

Komunikacja wizualna w mediach cyfrowych

0 2183

Z artykułu dowiesz się m.in.:

- Czym jest i jakie znaczenie ma komunikacja wizualna

- Jakie są zasady budowania cyfrowej komunikacji wizualnej

- Czym jest zjawisko unbundling

 

            W obecnych czasach kultury obrazkowej docenia się znaczenie komunikacji wizualne. Liczne badania wykazują, że informacja jest o wiele lepiej zauważana i zapamiętywana gdy towarzyszy jej fotografia czy ilustracja. Jednak ogromna ilośc bodźców wzrokowych oddziałująca na konsumenta powoduje, że nie jest łatwo przebić się ze swoim przekazem. Stworzenie efektywnego komunikatu wymaga odpowiednich umiejętności projektowych, wiedzy na temat przetwarzania informacji oraz wrażliwości zmysłowej odbiorcy.

            Komunikacja polega na wymianie informacji, jest procesem porozumiewania się zarówno jednostek jak i grup. Taki sposób komunikacji, który do przekazu wykorzystuje obraz to komunikacja wizualna. Posługuje się ona charakterystycznymi narzędziami. Co ważne proces komunikowania podlega stałej ewolucji dzięki czemu może dostosować się do nowych warunków. Na istotną zmianę w sposobie komunikacji wpłynęła rewolucja technologiczna. Powstały nowe kanały wymiany informacji m.im. komunikatory czy media społecznościowe. Dzięki specyficznemu charakterowi nowych mediów komunikacja wizualna jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

Narzędzia komunikacji wizualnej:

 • fotografia
 • ilustracja
 • infografika
 • typografia
 • film i animacja
 • grafika

Jak projektować komunikację wizualną

                W procesie komunikacji bierze udział wiele różnych aktywności ludzkiego umysłu. Sposób i jakość uczestniczenia jest zależny od wrażliwości zmysłowej nadawcy i odbiorcy informacji oraz ich kompetencji wizualnych. Aby komunikacja była skuteczna kompetencje nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się na zbliżonym poziomie, powinni posługiwać się podobnym zestawem skojarzeń. Dlatego tak ważne jest dostosowanie projektu do możliwości interpretacyjnych odbiorcy. W przeciwnym wypadku komunikacja będzie nieskuteczna.

                Aby zaprojektować skuteczną komunikację wizualną trzeba mieć świadomość, że projekt nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem, który ma wspomóc przekaz. Dlatego na każdym  etapie, od koncepcji przez projekt aż po wybór i wdrożenie, należy mieć na uwadze cel jaki chcemy osiągnąć. Nie należy kierować się własnymi upodobaniami estetycznymi ale tym jak dany projekt zostanie zinterpretowany przez odbiorcę i czy komunikat zostanie zrozumiany zgodnie z intencją nadawcy.

                Na sposób odczytywania i interpretacji komunikatu wpływa przede wszystkim ustalenie wzajemnych relacji między elementami składowymi projektu (ramka 2). Informacja, którą chcemy przekazać uzyskuje wtedy pewną strukturyzację. Dobrze rozplanowany projekt z odpowiednio rozmieszczonymi elementami jest czytelny i łatwy w odbiorze dla swojej grupy docelowej. Z kolei błędy w rozplanowaniu projektu powodują, że jest niejasny a tym samym cel komunikacji nie będzie osiągnięty.

Elementy składowe komunikacji wizualnej:

 • obraz
 • tekst

Komunikacja wizualna w mediach cyfrowych

                Początkowo przy projektowaniu komunikacji dla mediów cyfrowych korzystano ze wcześniejszych doświadczeń m.in. tego co już wiemy na temat projektowania dla mediów tradycyjnych, w szczególności drukowanych. Jednak charakter mediów elektronicznych jest zupełnie odmienny i wymaga innego podejścia projektowego.

                Upowszechnienie się Internetu zmieniło sposób doświadczania mediów. Przede wszystkim dlatego, że przewijanie tekstu na ekranie monitora i klikanie w jego interaktywne elementy ma wpływ na wiele bodźców zmysłowych, ale są to inne bodźce niż te uruchamiane podczas korzystaniu z mediów tradycyjnych np. prasy drukowanej. Ponadto powszechne korzystanie z nowych technologii doprowadziło do rozwinięcia umiejętności wzrokowo-przestrzennych oraz do wykształcenia się nowego procesu myślowego. Charakteryzuje się on przyswajaniem i przekazywaniem krótkich partii informacji oraz problemami z koncentracją przez dłuższy czas na jednej czynności. Dzieje się tak dlatego, że aktywności mózgu podczas korzystania z Internetu jest bardzo wysoka, tym samym czynności wymagające koncentracji zaczynają sprawiać trudność. Uwaga podczas korzystania z Internetu ulega rozproszeniu przez oddziaływanie dużej ilości bodźców i informacji, które docierają do odbiorcy w tym samym czasie....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "E-commerce Polska"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy