Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontakt

ADRES REDAKCJI
FORUM MEDIA POLSKA
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. (61) 66 55 873
tel. (61) 66 55 800
fax. (61) 66 55 8886
www.magazyn-ecommerce.pl

 

REDAKTOR NACZELNA
Joanna Czeladzińska
joanna.czeladzinska@forum-media.pl

 

REDAKTORKI PROWADZĄCE
Katarzyna Maciaszczyk-Sobolewska
katarzyna.maciaszyk-sobolewska@forum-media.pl

Agnieszka Zwolan
agnieszka.zwolan@forum-media.pl 
 

REDAKTOR MERYTORYCZNY
Konrad Zach
hello@thinkhub.pl

 

BIURO REKLAMY
Małgorzata Sieradzka
tel. (61) 665 58 84
malgorzata.sieradzka@forum-media.pl 

 

HEAD OF MARKETING & COMMUNICATIONS
Marta Przewoźna
marta.przewozna@forum-media.pl