Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontakt

ADRES REDAKCJI
FORUM MEDIA POLSKA
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel. (61) 66 55 873
tel. (61) 66 55 800
fax (61) 66 55 8886
www.magazyn-ecommerce.pl


REDAKTOR NACZELNA
Joanna Czeladzińska
joanna.czeladzinska@forum-media.pl


REDAKTOR PROWADZĄCA
Katarzyna Maciaszczyk-Sobolewska
katarzyna.maciaszyk-sobolewska@forum-media.pl


REDAKTOR MERYTORYCZNY
Konrad Zach
hello@thinkhub.pl


SZEF PIONU E-BIZNES
Maciej Podgórski
maciej.podgorski@forum-media.pl


BIURO REKLAMY
Dominika Gąsiorowska
tel. (61) 66 55 885
dominika.gasiorowska@forum-media.pl


HEAD OF MARKETING & COMMUNICATIONS
Marta Przewoźna
marta.przewozna@forum-media.pl