Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia

1 marca 2019

NR 4 (Luty 2019)

Poznaj swojego klienta
Jak efektywnie badać i reagować na potrzeby e-konsumentów? Cz. 1.

0 112

Rynek e-commerce rozwija się w dynamicznym tempie. Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem Internetu, rośnie również ich świadomość, umiejętność weryfikacji oferty konkurentów, potrzeba minimalizacji czasu dostawy czy jakości usług świadczonych online. Z drugiej strony przedsiębiorcy działający na rynku e-commerce mają coraz szerszy dostęp do ogólnodostępnych narzędzi analitycznych pozwalających skutecznie poznać profil klientów online.

Pracując na co dzień z firmami z różnych branż oraz działających na wielu rynkach światowych, obserwuję, jak wiele z nich nieskutecznie próbowało dotychczas zbudować swoją propozycję wartości czy stabilne portfolio przewag konkurencyjnych. Niezależnie od możliwości inwestycyjnych czy wielkości przedsiębiorstw, konsekwentnie polecam:

 • weryfikację potrzeb naszej grupy docelowej,
 • analizę behawioralną oraz wykorzystanie silnika wyszukiwarki w sklepie internetowym,
 • analizę konkurencyjności i rozpoznawalności branży lub marki w e-commerce,
 • weryfikację docelowych rynków globalnych w zakresie możliwości sprzedaży produktów w kanale B2B i B2C.

Weryfikacja oraz zdefiniowanie potrzeb grupy docelowej

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia strategii e-commerce jest brak lub niewystarczająco precyzyjne określenie naszej grupy docelowej. Zadanie to wydaje się oczywiste, w praktyce jednak wielu przedsiębiorców bagatelizuje ten proces w ścieżce digitalizacji kanałów sprzedaży. Doskonałym narzędziem pozwalającym na zdefiniowanie kluczowych potrzeb i charakterystyki naszych klientów jest kanwa modelu biznesowego (Business Model Canvas), którego sposób wykorzystania został przeze mnie szczegółowo opisany w Nr 2/2018 Magazynu E-commerce.
Opracowując kanwę modelu biznesowego pod kątem weryfikacji potencjalnych klientów w kanale online, warto zwrócić uwagę na trzy jej obszary:

 • Segmenty klientów (Customerssegments) – definiują one precyzyjnie najistotniejsze grupy docelowe naszych konsumentów.
 • Kanały (Channels) – pozwalają usystematyzować i określić kanały komunikacji z naszą grupą docelową.
 • Propozycje wartości (Value proposition) – określają kluczowe przewagi konkurencyjne, które chcemy komunikować grupie docelowej za pomocą zdefiniowanych kanałów.

Doskonałym uzupełnieniem kanwy modelu biznesowego jest zastosowanie popularnej analizy SWOT pozwalającej na usystematyzowanie swojej wiedzy na temat potencjalnych grup docelowych w e-commerce w obszarze ich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z budowania swojej strategii biznesu online opartej na tych konkretnie grupa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "E-commerce Polska"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy