Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia

7 października 2018

NR 2 (Lipiec 2018)

Jak zbudować strategię e-commerce na podstawie Business Model Canvas?

0 136

Pojęcie modelu biznesowego na dobre zagościło w świadomości menedżerów odpowiedzialnych za tworzenie koncepcji i realizację strategii biznesowych przedsiębiorstw. Model biznesowy w czytelny sposób pozwala zdefiniować ideę funkcjonowania przedsięwzięcia, firmy lub organizacji oraz wyznaczyć drogę do zmian mających na celu ich optymalizację. Jednym z najpopularniejszych sposobów wizualizacji modelu biznesowego jest ustandaryzowany szablon Business Model Canvas.

Czym jest Business Model Canvas (BMC) i z czego się składa?

Celem BMC jest przedstawienie w sposób logiczny i zrozumiały idei funkcjonowania opisywanego biznesu. Stąd powstał możliwie najprostszy i przejrzysty dokument, który składa się z dziewięciu fundamentalnych elementów. Dotykają one najbardziej istotnych obszarów funkcjonowania przedsięwzięć zarówno komercyjnych, jak i tych, które nie są nastawione na realizację zysków.

Zalety Business Model Canvas:

Business Model Canvas pozwala na zaprojektowanie idei każdego rodzaju biznesu w sposób zrozumiały dla członków zespołu, klientów czy inwestorów o różnych doświadczeniach i kompetencjach;
na bazie kluczowych elementów modelu biznesowego jesteśmy w stanie precyzyjnie zdefiniować i zbudować strategię marketingową, zaplanować rozwój biznesu czy określić istotne przewagi konkurencyjne;
rzetelnie zaprojektowany model biznesowy pozwala uniknąć wielu ryzyk i problemów, z którymi mają do czynienia początkujący przedsiębiorcy;
w branży digital i e-commerce wyróżniamy kilkadziesiąt modeli biznesowych, które mogą stanowić doskonałe źródło inspiracji dla każdego menedżera i właściciela firmy;
wspólna praca nad modelem biznesowym zdecydowanie zwiększa efektywność działań wszystkich członków zespołu niezależnie od pełnionej funkcji czy zakresu odpowiedzialności.

 

 • Segmenty klientów (customer segments) - W tej sekcji definiowane są grupy docelowe klientów, użytkowników czy organizacji, do których firma stara się dotrzeć, realizując pozostałe cele opisane w BMC. Przykład: klient masowy, konsumenci, kobiety w wieku 40+, mężczyźni mieszkający w miastach pow. 200 tys. mieszkańców.
 • Propozycja wartości (value propositions) - Jest to jeden z najistotniejszych elementów modelu biznesowego determinujący m.in. podejście do budowania strategii sprzedaży, kampanii marketingowych czy analizy potencjału rynków, do których chcemy wyjść z produktem lub usługą. Propozycja wartości w precyzyjny sposób opisuje ofertę produktów czy usług, które generują wartość dla zdefiniowanych uprzednio segmentów klientów. Przykład: szybkość dostawy, unikatowa oferta, atrakcyjne ceny, szeroka dostępność produktów, możliwość personalizacji.
 • Kanały (channels) - W tym elemencie modelu biznesowego wskazujemy wszystkie możliwe sposoby, którymi opisywana firma będzie się komunikować z określonymi uprzednio segmentami klientów czy użytkowników, oraz metody, za pomocą których będzie im prezentować i przekazywać propozycje wartości. Przykład: własna platforma e-commerce, wyspy w galeriach handlowych, sprzedaż przez kanał dystrybucji.
 • Relacje z klientami (customer relationships) - Sekcja zawiera charakterystykę relacji łączących definiowany biznes z przedstawicielami konkretnego, uprzednio określonego segmentu klientów. Przykład: dedykowany opiekun klienta, samoobsługa, boty, społeczność.
 • Strumienie przychodów (revenue streams) - Jeden z najistotniejszych elementów BMC opisujących projekty komercyjne. W tym miejscu definiujemy zarówno metody pozyskiwania przychodów przez każdy z segmentów klientów, jak i opcjonalnie konkretne wartości przychodów czy zysków estymowane w projekcie. Przykład: marża ze sprzedaży produktów, opłaty abonamentowe, opłaty za udzielanie licencji, prowizje, przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej.
 • Kluczowe zasoby (key resources) - Jest to część modelu biznesowego wskazującego na najważniejsze zasoby technologiczne, ludzkie czy proceduralne niezbędne do realizacji celów biznesowych dla opisywanego projektu. Przykład: zasoby ludzkie, zasoby intelektualne, finanse, infrastruktura IT, magazyny, know-how.
 • Kluczowe działania (key activities) - Element BCM definiujący kluczowe działania, które firma musi podjąć, aby zrealizować skutecznie i efektywnie cele opisane w modelu biznesowym. Przykład: sprzedaż produktów i usług, produkcja elementów, przetwórstwo surowców, rozwiązywanie problemów użytkowników, pośredniczenie w transakcjach, pozyskiwanie klientów.
 • Kluczowi partnerzy (key partners) - Sekcja kluczowych partnerów opisuje sieć dostawców, współpracowników, partnerów biznesowych czy kompetencyjnych, od których zależy powodzenie przedsięwzięcia i realizacja kluczowych celów biznesowych. Przykład: dostawcy surowców, dystrybutorzy sprzedawanych produktów, serwisy internetowe kluczowe dla budowy zasięgu platformy, firmy konkurencyjne współpracujące strategicznie w obszarze wspólnej branży.
 • Struktura kosztów (cost structure) - Definiuje wszystkie koszty operacyjne, inwestycyjne czy incydentalne ponoszone w wyniku prowadzenia przez firmę lub organizację działalności opisanej w BCM. Przykład: koszty osobowe, koszty licencji, koszty związane ze skalowaniem biznesu, koszty infrastruktury, prowizje afiliacyjne, premie dla pośredników.

Rys. 1. Business Model Canvas – szablon. Źródło: //assets.strategyzer.com/assets/resources/the-business-model-canvas.pdf

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "E-commerce Polska"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy