Brak wyników

Prawo i finanse

30 kwietnia 2019

NR 5 (Kwiecień 2019)

Jak walczyć z podróbkami w e-commerce?

0 1142

Podróbki od lat nakręcają internetowy biznes. Jeśli wydaje Ci się, że podróbki to problem jedynie wielkich koncernów i domena chińskich platform sprzedażowych, to jesteś w sporym błędzie! Podróbkowy biznes zatacza coraz szersze kręgi i dotyka też niewielkich producentów oraz sklepy internetowe. Jak zatem chronić swoje produkty przed skopiowaniem i walczyć z podróbkami? Przepisy prawne przyznają wiele możliwości ochrony!

Ochrona produktu a prawo własności przemysłowej

Zdecydowanie najwyższy poziom ochrony produktu zapewnia prawo własności przemysłowej. Przepisy tej ustawy umożliwiają bowiem zarejestrowanie znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego. Jaka jest między nimi różnica? W przypadku znaku towarowego chronione jest określone oznaczenie. Dzięki temu wszystkie towary sygnowane zarejestrowanym znakiem towarowym podlegają ochronie. Po zarejestrowaniu go zostaje przyznane prawo ochronne, które zapewnia wyłączność posługiwania się danym oznaczeniem. Nie zapewni to jednak ochrony konkretnego produktu – do tego konieczne jest zarejestrowanie go jako wzoru przemysłowego. Wówczas uzyskuje się wyłączność na wprowadzanie danego wzoru do obrotu. 

Kiedy mając zarejestrowany znak towarowy lub wzór przemysłowy odkryjesz, że Twoje oznaczenie lub produkt zostały skopiowane, prawo własności przemysłowej przyznaje szereg narzędzi zapewniających ochronę Twoich praw. Można zażądać zaprzestania naruszania swoich praw, zapłaty odszkodowania albo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Co istotne, w przypadku przeprowadzenia procedury rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w razie sporu nie trzeba udowadniać, że jest się właścicielem określonych produktów czy oznaczeń, ani że (co do zasady) wykorzystuje się je w obrocie. To wszystko wynika bowiem z wydanego przez urząd świadectwa ochronnego/rejestracji, które potwierdza przysługujące prawa. Walka z podróbkami jest wówczas zdecydowanie łatwiejsza.
 

Podróbka jako czyn nieuczciwej konkurencji

Skopiowanie produktu stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji. Artykuł 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza delikt nieuczciwej konkurencji polegający na naśladownictwie gotowego produktu. Czynem nieuczciwej konkurencji jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Po przepisy tej ustawy można sięgnąć wtedy, gdy Twój produkt nie będzie miał oznaczeń zarejestrowanych jako znaki towarowe, nie będzie zarejestrowanym wzorem przemysłowym, ani nie będzie stanowił utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Podobnie jak na gruncie wcześniej omówionych przepisów, także w tym przypadku można dochodzić od naruszyciela zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, czy też naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę odszkodowania. Niedozwolone naśladownictwo jest traktowane jako przestępstwo.


Kopiowanie produktu w świetle prawa autorskiego

Jeżeli jednak nie zdecydujesz się na zarejestrowanie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, Twoje produkty również...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "E-commerce Polska"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy