Brak wyników

Marketing i PR

2 września 2019

NR 7 (Sierpień 2019)

Jak stworzyć skuteczną identyfikację wizualną e-sklepu?

0 1385

Obecnie żyjemy w świecie marek, konsumenci dokonują wyborów zakupowych, kierując się, świadomie lub podświadomie odczuciami, jakie wzbudza w nich marka danego produktu. Dotyczy to również wyboru miejsca dokonywania zakupu, dlatego aby utrzymać się na rynku, należy zarządzać wizerunkiem e-sklepu jak wizerunkiem marki.

Według raportów Bisnode, mimo że liczba e-sklepów w Polsce rośnie, tylko 30% z nich będzie w stanie funkcjonować dłużej niż osiem lat. W 2018 roku na polskim rynku e-commerce zarejestrowanych było 31 tys. e-sklepów. Aby zaistnieć i wzmacniać swoją pozycję w tak konkurencyjnym środowisku nie wystarczy jedynie być, należy odpowiednio komunikować się z potencjalnym klientem. A skuteczna komunikacja zaczyna się od stworzenia identyfikacji wizualnej e-sklepu, czyli jego tożsamości. Przykładem dobrego jej wykorzystania jest Amazon i Zalando.
Identyfikacja wizualna, nazywana również tożsamością wizualną, to zbiór narzędzi kreujących wizerunek marki. Należą do nich ogół symboli, ale również i zachowań firmy. 
To od ich właściwego zaprojektowania i konsekwentnego stosowania w dużej mierze zależy, jakie wyobrażenie o e-sklepie będą mieli e-konsumenci. A wszystkie te narzędzia razem składają się na całościowe doświadczenie marki e-sklepu.
Identyfikacja wizualna pełni różne funkcje. Przede wszystkim musi wyróżnić markę wśród konkurencji i zapewnić jej rozpoznawalność. Ponadto powinna być źródłem podstawowych informacji o marce i jej wartościach. Do jej elementów należą: logo, kolorystka, typografia, prezentacja produktów, banery reklamowe, materiały reklamowe dołączone do przesyłek, oznakowanie opakowań oraz oznakowanie budynków i środków transportu.
 

Funkcje identyfikacji wizualnej

  • Identyfikacyjna – zapewnienie rozpoznawalności marki
  • Konkurencyjna – wyróżnienie spośród konkurencji
  • Informacyjna – przekazywanie informacji o marce


Zalety spójnej identyfikacji wizualnej

Spójna i dobrze zaprojektowana identyfikacja wizualna buduje pożądany wizerunek marki e-sklepu i wzbudza zaufanie u docelowej grupy odbiorców. Dlatego tożsamość wizualną marki powinna cechować spójna kolorystyka, rodziny fontów i formatów oraz jednorodność wizualna. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe rozpoznanie e-sklepu. Ponadto spójny system identyfikacji wizualnej stanowi dodatkowe wsparcie dla atrybutów marki funkcjonujących w różnych rodzajach mediów. Aby uzyskać wysoką spójność wizerunkową, wykorzystuje się język wizualny, tzw. look and feel. Jego celem jest uzyskanie takiej jednorodności wizualnej, aby było możliwe natychmiastowe rozpoznanie marki, nawet bez widocznego logo. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu charakterystycznego dla marki wrażenia (feel) i wyglądu (look).
W konsekwentnym stosowaniu ujednoliconej komunikacji pomaga księga identyfikacji wizualnej. W tym dokumencie podane są założenia systemu tożsamości wizualnej marki. Zawiera wytyczne odnoszące się do kolorystyki, typografii itp. Warto posiadać taki dokument, ponieważ pozwala on ograniczyć koszty wdrożenia i funkcjonowania systemu wizualnego.

Etapy budowania identyfikacji wizualnej

Tworzenie identyfikacji wizualnej jest złożonym i wieloetapowym procesem, obejmującym różnorodne elementy, dlatego nie jest łatwo nim zarządzać. Wymaga umiejętności analitycznych, strategicznego myślenia, wyczucia projektowego oraz sprawnego zarządzania całym procesem.
Możemy wyróżnić cztery etapy budowania identyfikacji wizualnej: badania i analizy, projektowanie, planowanie wdrożenia, wdrożenie i zarządzanie.
W pierwszym etapie należy przeprowadzić badania i analizę rynku oraz rozpoznać potrzeby e-klientów. W tym celu można posłużyć się wtórną analizą danych (wykorzystać udostępnione publicznie dane statystyczne) lub badaniami pierwotnymi (nowe dane). Zebrane informacje pozwolą na opracowanie strategii, celów i priorytetów. Jeśli jeszcze jej nie ma, to na tym etapie należy sformułować strategię marki, która skoordynuje wizję firmy z doświadczeniem klienta. Zakończeniem tego etapu powinno być sporządzenie zwięzłego briefu marki, który ułatwi pracę na dalszych etapach.
Kiedy już mamy podstawową wiedzę o rynku i naszej grupie docelowej oraz sporządzony brief marki, możemy przejść do etapu projektowego. W tym miejscu kluczowy będzie wybór nazwy i projekt logo. Błędem jest używanie terminu logo i logotyp zamiennie, należy pamiętać, że nie są to pojęcia tożsame. Logo jest znakiem firmowym, który może składać się z jednego lub kilku elementów. Logotyp to jeden z elementów logo, stanowiący graficzne przedstawienie tekstu. Przykładem logotypu jest logo Google. Kolejnym elementem, który może zawierać logo, jest sygnet, czyli symbol graficzny, np. jabłko Apple. Logo może się składać również ze sloganu reklamowego, tzw. tagline. Dobrze zaprojektowane logo powinno się w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "E-commerce Polska"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy