Brak wyników

Technologia

10 lutego 2020

Technologie działające w trosce o klimat

0 1147

Zmiany klimatu są rzeczywistością: wzrastają temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie. Co ciekawe, innowacyjne technologie mogą przyspieszyć postęp w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym aż o 22 proc!  Do 2030 roku na badania i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zostaną przeznaczone 3 biliony dolarów.

W trosce o klimat

Działania wspierające ochronę klimatu są jednym z priorytetowych celów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu wymaga zintegrowanych i nowoczesnych rozwiązań w wielu dziedzinach. Eksperci firmy doradczej Deloitte i Globalnej Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (GeSI) w raporcie „Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030”, zauważają, że na 103 ze 169 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) mają wpływ technologie cyfrowe. Z analizy wynika, że ich efektywne wykorzystanie przyspieszy postęp realizacji tych celów o 22 proc.

Rządy, świat biznesu i społeczeństwo mają do odegrania istotne role w tym procesie. Podczas zakończonego kilka dni temu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przedstawiona została wspólna inicjatywa Deloitte, Salesforce i LinkedIn - UpLink, globalna platforma działania, skupiająca przedsiębiorców i pomysły wspierające wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy świadkami gwałtownych zmian środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, którym nie będziemy w stanie sprostać. W zrównoważonym rozwoju mogą pomóc technologie cyfrowe, pod warunkiem jednak, że człowiek będzie w stanie odpowiednio je wykorzystać. Najnowsze odkrycia same w sobie nie wpłyną na rzeczywistość, to my musimy nauczyć się czerpać z ich potencjału – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Wiodącymi w najbliższych latach będą technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), które znajdą szerokie zastosowanie w najważniejszych branżach, takich jak rolnictwo, energetyka, medycyna i transport. Przewiduje się, że do 2030 roku na badania i rozwój ICT zostaną przeznaczone 3 biliony dolarów. Natomiast wartość rynku ICT w tym czasie powinna osiągnąć poziom 6 bilionów euro. Obecnie to 2,3 biliona euro. Jak jednak zauważają eksperci Deloitte, technologii wspierających zrównoważony rozwój jest więcej. Obok ICT, kluczowe w realizacji celów Agendy będą przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i rozwiązania kognitywne, blockchain, sieć 5G, IoT i wirtualna rzeczywistość. Mogą one wspierać komunikację i łączyć ludzi, monitorować i śledzić wpływ człowieka na środowisko oraz optymalizować nieefektywne czy zbyt energochłonne procesy. Dzięki skutecznej adaptacji tych rozwiązań w 2030 r. możliwe będzie zmniejszenie szacowanej globalnej emisji CO2 o 1,3 proc. Spoglądając kiedyś wstecz na wykorzystanie technologii, nie będziemy oceniać postępu, jakiego dokonaliśmy na podstawie tylko wyników finansowych. Ocenimy go na podstawie wpływu, jaki technologie miały na ludzkość i czy sprawiły, że jesteśmy bezpieczniejsi i szczęśliwsi – mówi Jan Michalski, Partner, Lider Deloitte Digital w Europie Środkowej.

Szanse i zagrożenia

Specjaliści z Deloitte zauważają, że realizacja tak długoterminowej i rozbudowanej strategii jest obarczona ryzykiem. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych na całym świecie wiąże się z drastycznym wzrostem powszechnego zastosowania urządzeń i maszyn. To z kolei będzie powodowało zwiększenie zużycia energii elektrycznej oraz większą liczbę elektrośmieci. Jak zauważają eksperci, konieczne jest rozważenie, jakie znaczenie dla środowiska będzie miał wzrost spodziewany w sektorze ICT. Szacuje się, że wpływ wykorzystania energii przez technologie inform...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "E-commerce Polska"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy