Brak wyników

Otwarty dostęp

7 września 2022

Co to jest fulfillment i dlaczego jest potrzebny Twojemu sklepowi internetowemu?

0 1146

Fulfillment to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej właścicieli sklepów internetowych, co wynika z możliwości uproszenia działalności. Na czym dokładanie to polega? Dlaczego fulfillment jest potrzebny Twojemu sklepowi internetowemu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to jest fulfillment?

Fulfillment to najpełniejszy model obsługi logistycznej, który jest realizowany przez zewnętrznego operatora. W rzeczywistości właściciel sklepu internetowego na podstawie zawartej umowy zleca innemu podmiotowi obsługę spływających do niego zamówień. W tym miejscu warto podkreślić, że to właśnie zakres umowy określa, czy fulfillment będzie obejmował obsługę całości procesów logistycznych, czy wyłącznie jego konkretne etapy. W tym pierwszym przypadku operator zewnętrzny odpowiada za odbiór dostaw produktów należących do sklepu, ich magazynowanie, kompletowanie i pakowanie zamówień, a także ich wysyłkę bezpośrednio do klienta końcowego. Co więcej, może również przejąć na siebie obsługę zwrotów, czy rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. W efekcie właściciel sklepu internetowego zyskuje czas i możliwości, by skupić się wyłącznie na jego rozwoju, który przełoży się na zdecydowanie większą liczbę składanych zamówień.

Z jakich etapów składa się fulfillment?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie zakres usług definiowanych jako fulfillment reguluje umowa zawarta pomiędzy właścicielem sklepu internetowego oraz operatorem zewnętrznym. W większości przypadków usługa obejmuje następujące etapy:

 • integracja systemowa - integracja platformy sprzedażowej z systemem magazynowym operatora zewnętrznego. W efekcie wszelkie informacje są przekazywane natychmiastowo, co pozwala niezwłocznie rozpocząć realizację spływających zamówień;
 • dostawa towaru do magazynu - sprzedawany towar musi znaleźć się w magazynie operatora zewnętrznego, a w wielu przypadkach organizacją tego procesu zajmuje się firma świadcząca usługę fulfillmentu;
 • magazynowanie - towar jest magazynowy u operatora zewnętrznego, który musi zapewnić odpowiednie warunki do jego przechowywania;
 • komplementacja i pakowanie zamówień - spływające zamówienia są kompletowane i przygotowywane do wysyłki. Na tym etapie użyte mogą zostać spersonalizowane opakowania, które są reklamą sklepu internetowego;
 • wysyłka - operatorzy zewnętrzni współpracują ze wszystkimi dostępnymi przewoźnikami realizując wysyłkę w sposób określony przez klienta składającego zamówienie;
 • obsługa zwrotów i reklamacji - szereg działań, wśród których znajduje się m.in. korespondencja z klientem, czy ponowne przyjęcie zwracanych towarów do magazynu.

Fulfilment - korzyści dla sklepu internetowego

Co sprawia, że coraz więcej właścicieli sklepów internetowych prowadząc swój biznes korzysta z fulfillmentu? Przede wszystkim korzyści, które dzięki temu odnoszą. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

 • oszczędność czasu, co wynika z faktu, że realizacja zamówień oraz ich samodzielna wysyłka wymaga to czynności pracochłonne oraz czasochłonne. Decydując się na fulfillment można uwolnić ten czas, a co za tym idzie przeznaczyć go na rozwój biznesu, co przełoży się na zdecydowanie wyższe zyski;
 • redukcję kosztów stałych dzięki braku konieczności utrzymania powierzchni magazynowych, czy wypłacania wynagrodzeń dla pracowników magazynu, którzy muszą otrzymać pensję niezależnie od obrotów w danym miesiącu. W efekcie fulfillment to model prowadzenia sklepu internetowego, który pozwala zamienić wiele kosztów stałych w zmienne. Dzięki temu przedsiębiorca płaci wyłącznie za ilość zrealizowanych procesów (obsłużonych zamówień);
 • szybkość realizacji zamówień, co wynika z faktu, że zlecenie obsługi zamówień zewnętrznemu podmiotowi pozwala zdecydowanie przyspieszyć ich realizację, co wynika z terminów określonych w umowie. Przekłada się to na zadowolenie klientów, którzy znacznie szybciej otrzymują zamówiony towar, a warto mieć świadomość, że obecnie kupując w Internecie większość osób liczy na dostawę następnego dnia;
 • wyższa jakość, która jest osiągana dzięki temu, że obsługą zamówień zajmują się profesjonaliści. W efekcie można zdecydowanie ograniczyć liczbę reklamacji, czy zwrotów wynikających z niekompletności otrzymywanych przesyłek;
 • możliwość skorzystania z usług dodatkowych, których przykładem może być ulotkowanie, czy pakowanie przesyłek w spersonalizowane opakowania;
 • możliwość ekspansji zagranicznej, co wynika z faktu, że fulfilment to usługa, w ramach która może obejmować również pomoc w rozliczaniu podatków związanych ze sprzedażą produktów za granicę, czy właściwym interpretowaniu przepisów celnych. Warto bowiem mieć świadomość, że wiele polski sklepów internetowych z powodzeniem mogłoby sprzedawać za granicę, jednak ich właściciele obawiają się zawiłych przepisów celno-skarbowych, co powstrzymuje dalszy rozwój biznesu.

Dlaczego fulfillment jest potrzebny Twojemu sklepowi internetowemu?

Prowadzisz sklep internetowy, a Twoim największym problemem jest brak czasu na jego rozwój? Od lat obsługujesz porównywalną liczbę zamówień, a większość zasobów czasu poświęcasz na ich kompletowanie oraz wysyłkę? Postaw na fulfillment, czyli usługę, która pozwoli Ci uwolnić swój czas, który będziesz mógł przeznaczyć na rozwój biznesu. Co więcej, działając w tym modelu jesteś w stanie ograniczyć koszty swojej działalności, co wynika z faktu, że płacisz za konkretną liczbę obsłużonych zamówień. Co więcej, możesz swobodnie skalować swoją działalność, a okresy wzmożonego ruchu (np. black friday) nie sparaliżują funkcjonowania Twojego sklepu. Większa liczba zamówień przełoży się natomiast na zdecydowanie większe zyski, a wszystkie przesyłki zostaną skompletowane i wysłane przez operatora zewnętrznego. Dlaczego jeszcze fulfillment jest potrzebny Twojemu sklepowi internetowemu? Przede wszystkim dlatego, że jest to rozwiązanie sprawdzające się tak naprawdę w każdej branży, a skorzystanie z niego pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją, czy rozpocząć ekspansję na nowe rynki zbytu.

Podsumowując należy stwierdzić, że fulfillment to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w branży e-commmerce. W związku z tym prowadząc sklep internetowy warto rozważyć skorzystanie z tego modelu, co pozwoli uzyskać wielopoziomowe korzyści.

Przypisy