Brak wyników

Polecamy

26 kwietnia 2024

Jak rozliczać się za pozycjonowanie strony - modele rozliczeń w SEO stosowane w agencjach

0 203

Pozycjonowanie strony internetowej to często najważniejszy element strategii marketingowej każdej firmy działającej online. Jednak samo pozycjonowanie to tylko połowa sukcesu. Druga część to właściwe rozliczanie się za wykonaną pracę. Na rynku funkcjonuje wiele wariantów, a sprawy nie ułatwiają też oferty przedstawiane przez różne agencje w różnych formatach współpracy. W tym wpisie przyjrzymy się różnym modelom rozliczeń w SEO, abyś mógł wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.

Różne rodzaje rozliczania SEO

Na rynku usług SEO istnieje wiele różnych modeli rozliczeń, z których każdy ma swoje własne zalety i wady. Niektóre z tych modeli są bardziej popularne i powszechnie stosowane, podczas gdy inne cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Wybór odpowiedniego modelu rozliczeń może mieć spory wpływ zarówno na klientów, jak i agencje SEO, dlatego ważne jest przeanalizowanie różnic między nimi oraz dostosowanie do konkretnych potrzeb i oczekiwań projektowych. Do najpopularniejszych należą cztery modele rozliczeń. 

  •  Za efekt: Polega na tym, że płatność za usługi SEO jest uzależniona od osiągniętych rezultatów, głównie poprawy pozycji strony w wynikach wyszukiwania.
  •  Abonament: Opiera się na regularnych opłatach za usługi SEO, które klient płaci co miesiąc, niezależnie od osiągniętych rezultatów. 
  •  Stawka godzinowa: W tym modelu klient płaci agencji SEO lub specjaliście od pozycjonowania strony za każdą godzinę pracy.
  •  Hybrydowe: Model hybrydowy łączy elementy różnych modeli rozliczeń np. opłata abonamentowa plus bonusy za osiągnięte rezultaty.

Ciekawe statystyki na ten temat przedstawiła jedna z wiodących agencji na rynku - Semgence, pytając ankietowanych, jaki model rozliczeń działa w ich firmie.

Rysunek: Semgence.pl

 

W tym pytaniu każdy z ankietowanych mógł zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi – chodziło o zweryfikowanie następujących zagadnień:

  •  ile modeli rozliczeniowych przy pozycjonowaniu stron jest stosowanych
  •  jakie są to modele
  •  które z modeli są przeważające
  •  czy firmy seo mieszają modele rozliczeniowe w ofertach/umowach
  •  czy mając wiele modeli firmy seo są w stanie głębiej pochylić się nad klientem

Model rozliczenia za efekt

Rozliczenie za efekt to model płatności w dziedzinie SEO, w którym klient płaci agencji tylko za osiągnięte rezultaty, czyli np. za poprawę pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Jest to alternatywny sposób rozliczeń w porównaniu do tradycyjnych modeli abonamentowych lub stawek godzinowych. Kluczową zasadą tego modelu jest to, że klient nie płaci za same działania agencji, ale za faktyczne rezultaty widoczne w wynikach wyszukiwania.

Jedną z głównych zalet rozliczenia za efekt jest motywacja do skutecznej pracy zarówno dla klienta, jak i dla agencji SEO. Klient płaci tylko za efekty, co zwiększa jego zaufanie do agencji i daje mu pewność, że inwestycja przynosi realne korzyści. Dla agencji zaś model ten stwarza możliwość zarobienia większych kwot, gdy osiąga znaczące sukcesy w pozycjonowaniu stron klienta. 

Niemniej jednak istnieją pewne zagrożenia związane z modelem rozliczenia za efekt. Przede wszystkim może być trudno oszacować dokładne koszty efektów z góry, co może stanowić problem dla klientów planujących budżet. Proces osiągania efektów w SEO może zająć trochę czasu, co oznacza, że klient może musieć poczekać na widoczne wyniki. Istnieje także ryzyko, że agencje mogą stosować nieuczciwe praktyki, aby szybko osiągnąć krótkoterminowe efekty kosztem długoterminowej reputacji klienta. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wyborze tego modelu rozliczeń, ważne jest dokładne skalkulowanie zarówno korzyści, jak i ryzyk związanych z tym podejściem.

Abonament

Model rozliczania abonamentowego polega na tym, że klient płaci agencji marketingowej określoną kwotę regularnie, zazwyczaj co miesiąc, niezależnie od osiągniętych wyników w pozycjonowaniu.

Zaletą tego modelu jest stabilność finansowa zarówno dla klienta, jak i dla agencji. Klient może łatwiej planować swoje wydatki na marketing, ponieważ z góry wie, ile będzie musiał zapłacić. Dla agencji marketingowej model abonamentowy daje pewność co do dochodów, co ułatwia planowanie działań i zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników. Jest to też kompleksowa i wygodna dla klientów usługa.

Główną wadą tego modelu jest to, że klient płaci bezpośrednio za usługę, niezależnie od jej efektywności. Istnieje ryzyko, że klient może poczuć się niezadowolony, jeśli nie zobaczy natychmiastowych rezultatów swojej inwestycji.

Według statystyk Semgence klienci rozliczający się w 1 modelu zdecydowanie wybierają abonament.
 

Artykułu na Semgence: „W przypadku 1 modelu aż 74,3% stanowi model ryczałtowy (abonament bez premii) co potwierdza hipotezę postawioną powyżej. Dodając do tego pracę w abonamencie z premią mamy 80 odpowiedzi co stanowi 79,3% całości – WOW!” 

Stawka godzinowa

W modelu rozliczania pozycjonowania według stawki godzinowej klient płaci agencji marketingowej na podstawie ilości przepracowanych godzin. Ta forma płatności jest często stosowana w projektach, które wymagają indywidualnego podejścia i ciągłej pracy. Zaletą tego modelu jest to, że klient płaci tylko za faktycznie wykonaną pracę, co daje mu pewność, że jego pieniądze są wykorzystywane efektywnie.

Dla klienta może być jednak trudno oszacować całkowitą cenę za pozycjonowanie strony www z góry, ponieważ ilość przepracowanych godzin może się różnić w zależności od złożoności zadania. Istnieje też ryzyko, że agencje mogą nadużywać tego modelu i przedłużać prace nad projektem w celu zwiększenia swoich zysków. Jednak dobrze przygotowany raport pozwala uniknać takich ryzyk.

Rozliczanie hybrydowe

Model hybrydowy łączy w sobie różne elementy innych modeli rozliczeń za pozycjonowanie, na przykład część opłaty abonamentowej i część opłaty za efekt. Jest to elastyczna opcja, która może być dostosowana do potrzeb konkretnej sytuacji biznesowej. Zaletą tego modelu jest to, że klient i agencja mogą negocjować różne aspekty płatności, takie jak stała opłata miesięczna w połączeniu z premią za osiągnięcie określonych wyników. Dzięki temu klient ma pewność stałych wydatków, a jednocześnie ma zachętę do motywowania agencji do osiągania lepszych wyników.

Wadą tego modelu może być to, że negocjacje dotyczące płatności mogą być skomplikowane i czasochłonne, co może prowadzić do opóźnień w rozpoczęciu projektu. Potwierdzają to specjaliści. 

Jak pisze agencja Semgence na swojej stronie: „Model hybrydowy w formie dwóch lub więcej modeli w umowie, nie jest dla każdego klienta możliwy do realizowania, ponieważ jest on modelem drogim i wymaga również sporego zaangażowania po stronie klienta, jak też posiadania odpowiednich narzędzi rozliczeniowych.”

Inne rozliczenie pozycjonowania

Oprócz tych najczęściej wykorzystywanych sposobów rozliczeń istnieje też kilka innych modeli rozliczeń, które również są wykorzystywane na rynku. 

Jednym z popularnych sposobów rozliczeń jest procent od sprzedaży, gdzie agencja SEO otrzymuje ustaloną wcześniej część zysków klienta uzyskanych dzięki poprawie pozycji w wynikach wyszukiwania. Jest to korzystne dla klienta, ponieważ płaci on tylko za faktyczne rezultaty - jednak może być to ryzykowne dla agencji, gdyż ich wynagrodzenie zależy od skuteczności działań.

Innym modelem rozliczeń jest opłata za osiągnięcie konkretnej wartości przychodów np. na koniec roku. W tym przypadku agencja otrzymuje ustaloną kwotę, gdy klient osiągnie określony poziom przychodów generowanych przez swoją stronę. Jest to bardziej stabilny sposób rozliczeń dla agencji, ale może być mniej korzystny dla klienta, jeśli nie jest w stanie osiągnąć zakładanych celów.

Kolejną opcją jest rozliczenie za osiągnięcie ustalonej liczby leadów, które są potwierdzone wewnętrznie. W tym modelu agencja otrzymuje wynagrodzenie za wygenerowanie określonej liczby potencjalnych klientów dla klienta. Jest to szczególnie popularne w branży B2B, gdzie ważne jest generowanie wartościowych leadów biznesowych.

Ciekawym modelem jest rozliczenie za prowadzenie projektu, gdzie agencja otrzymuje ustaloną kwotę za dany okres czasu, niezależnie od rezultatów. Jest to najbardziej przewidywalny sposób rozliczeń, zarówno dla klienta, jak i dla agencji, ale może być mniej zachęcający dla agencji, które chcą być wynagradzane za osiągnięte wyniki.

 

Przed wyborem modelu rozliczenia zdecydowanie warto przeanalizować cele, możliwości i charakterystykę biznesu, a także porozmawiać ze specjalistami, którzy mogą pomóc w wyborze najlepszej opcji.

 

Cała ankieta dotycząca modeli rozliczeniowych znajduje się na stronie Semgence.pl pod adresem: https://www.semgence.pl/modele-rozliczen-za-pozycjonowanie-strony/

 

Przypisy