Brak wyników

Logistyka

18 października 2023

Jak system WMS usprawnia zarządzanie nowoczesnym magazynem?

0 382

Jednym z najważniejszych czynników skłaniających konsumentów do zakupów online jest możliwość szybkiej realizacji zamówień. Ten czas zależy przede wszystkim od płynnego przebiegu wszystkich operacji magazynowych, w tym przyjęcia i weryfikacji dostawy. Jak przyspieszyć pracę na hali? Wdrażając system WMS!

Nowoczesne technologie podstawą wydajnej pracy magazynu

Nowoczesne magazyny wyróżniają się wysokim poziomem automatyzacji i cyfryzacji. Są wyposażone w najnowsze urządzenia technologiczne, które wspierają magazynierów podczas wykonywania codziennych obowiązków związanych z obsługą zamówień i zwrotów. Przykładem takich urządzeń są automatyczne sortowniki, które samoczynnie rozdzielają towar, przyspieszając proces kompletacji zamówień czy mobilne miejsca składowania ułatwiające transport wewnątrzmagazynowy.

Sama instalacja nowoczesnego sprzętu i wyposażenie pracowników w urządzenia peryferyjne, stanowi tylko jeden z etapów modernizacji magazynu.

Nowoczesny magazyn = sprawna komunikacja i szybki przepływ danych

Równie istotne jest wdrożenie systemu IT. Po pierwsze umożliwia on utrzymanie pełnej kontroli nad sprzętem i infrastrukturą techniczną. Po drugie zapewnia swobodną komunikację między pracownikami hali i innych działów (np. pozwala szybko poinformować magazyn, o tym, że klient chce uzupełnić zamówienie).

Taki system powinien być też gotowy do rozbudowy, aby wspierać firmę na każdym etapie rozwoju, np. kiedy ta poszerza ofertę produktową i zwiększa sprzedaż.

Systemem, który zaspokaja te potrzeby, jest WMS (z ang. Warehouse Management System).

System WMS: kontrola kluczowych procesów magazynowych w jednym narzędziu

System WMS wspiera realizację wszystkich kluczowych procesów na magazynie. Jest elastyczny i dopasowuje się zarówno do standardowych hal, jak i tych o bardziej unikalnych strukturach. Dzięki temu sprawdza się także w magazynach szytych na miarę - budowanych na specjalne zamówienie klienta -  które często mają nietypowy układ regałów czy wiele dodatkowych stref.

Warto podkreślić, że WMS jest istotnym elementem magazynów chaotycznych, w których produkty nie mają przypisanych konkretnych miejsc odkładczych (na jednym regale umieszcza się artykuły o różnych parametrach, kolorach itp.) Pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, ale wydłuża czas potrzebny na odnalezienie towaru. Wdrożenie systemu WMS w takim magazynie, gwarantuje z jednej strony szybki podgląd lokalizacji asortymentu, z drugiej możliwość dalszej optymalizacji przestrzeni.

Co dokładnie zapewnia WMS?

Jakościowa komunikacja z użytkownikami i systemem ERP

Swobodną komunikację użytkowników z oprogramowaniem WMS zapewniają urządzenia peryferyjne, takie jak: czytniki danych, skanery kodów kreskowych czy QRCODE.

Poza tym WMS komunikuje się także z systemem ERP. Integracja odbywa się za pośrednictwem Webservice lub szyny ESB i przekłada się na jakościową współpracę między pracownikami magazynu, a innymi działami firmy (sprzedaż, finanse czy BOK itd.).

Optymalny przepływ towaru przez magazyn

Dzięki zastosowaniu kolektorów mobilnych, magazynierzy mogą sprawdzać zgodność dostawy z zamówieniem już na etapie przyjęcia. Równie sprawnie przebiega alokacja produktów. Wspierają ją algorytmy, które uwzględniając cechy artykułów (waga, gabaryt, termin ważności), dobierają dla nich odpowiednie lokalizacje (regały, palety, półki itp.). Z kolei relokacja towaru odbywa się przy pomocy mobilnych miejsc składowania, np. koszy i kuwet, co znacznie przyspiesza transport produktów między regałami czy szafami.

Dane gromadzone w systemie podczas lokacji/relokacji, umożliwiają budowanie tzw. optymalnych ścieżek kompletacji towaru, które wyznaczają najszybsze trasy zbiórki zamówień. WMS pozwala też na budowanie indywidualnych logik przejścia przez magazyn, np. wg. strefy czy wybranej przez klienta metody dostawy. Na tym etapie pracę magazynierów wspiera także szereg urządzeń automatycznych takich jak np.: szafa Modula, regały automatyczne, sorter fizyczny i softwareowy.

Dzięki specjalnym panelom weryfikacyjnym intuicyjnie przebiega również proces kontroli towaru przed wydaniem do przewoźnika. Na panelach wyświetlają się cechy oraz czytelne zdjęcia produktów. Operator może więc porównywać wygląd i parametry towaru z informacjami na ekranie, co minimalizuje ryzyko wysyłki artykułów niezgodnych z zamówieniem.

Wsparcie dystrybucji w modelu cross docking

Cross docking to nowoczesny model logistyczny stosowany głównie przez firmy e  - commerce. Skraca czas przechowywania towaru na magazynie i przyspiesza realizację zamówień, dlatego że produkty trafiają tam głównie w celu przeładowania.

System WMS ma specjalny algorytm, który pozwala oddzielać towar cross dockowy od tego procesowanego w „zwykłym” trybie już na etapie przyjęcia. Asortyment trafia następnie do wyznaczonej strefy, gdzie oczekuje na zbiórkę i dalszą dystrybucję. Przy czym selekcja dostawy nie spowalnia innych czynności, ponieważ nie wymaga od pracowników przeklikiwania każdej pozycji z dostawy.

Precyzyjna kontrola stanów magazynowych w czasie rzeczywistym

System WMS rejestruje w bazie danych każdą informację o przyjęciu, wydaniu czy relokacji towaru. Status produktu ulega zmianie niemal w chwili wykonania samego ruchu magazynowego (i np. zeskanowaniu produktu). Dzięki temu ilość produktów w bazie WMS odpowiada zawsze rzeczywistym stanom. A  przy pełnej integracji WMS ze sklepem daje klientom gwarancję, że umieszczają w koszykach zakupowych wyłącznie dostępne artykuły.

Rozwój zgodny z potrzebami firmy i najnowszymi trendami na rynku

W odróżnieniu od klasycznych systemów regałowych WMS jest gotowy na ciągłą rozbudowę. W wyznaczaniu jej kierunków pomagają dane gromadzone w bazie narzędzia. Dzięki nim kadra zarządzająca dysponuje solidną wiedzą o każdym ruchu magazynowym oraz wydajności wszystkich operacji na magazynie. Pozwala to podejmować trafniejsze decyzje dotyczące wprowadzania kolejnych rozwiązań. 

Warto podkreślić, że rozwój funkcjonalności systemu odbywa się zgodnie z aktualnymi trendami na rynku logistycznym.

Aplikacja mobilna

Przykładem narzędzia będącego odpowiedzią na najnowsze trendy w logistyce magazynowej jest aplikacja mobilna WMS Streamsoft Verto. Zbudowano ją w technologii MDA (ang. Model Driven Architecture), dzięki czemu bazową funkcjonalność aplikacji można poszerzać zgodnie z potrzebami firmy.

Rozwiązanie zapewnia użytkownikom dostęp do wszystkich funkcji WMS na kolektorze mobilnym (lub smartfonie). Atutem rozwiązania jest też czytelny interfejs (m.in. duże zdjęcia produktów), który gwarantuje intuicyjną pracę wszystkim użytkującym apkę.

Pełna wizualizacja przestrzeni magazynu

WMS umożliwia wirtualne odwzorowanie struktury konkretnej hali magazynowej. Każda wizualizacja może mieć kilka poziomów (pięter), na których umieszcza się regały, a na nich jednostki logistyczne (np. palety) oraz ich współrzędne ułatwiające lokalizację konkretnego miejsca na magazynie.  

Jak wygląda wirtualny magazyn ?

Wizualizacja ma postać siatki (z osią x i y), gdzie jedno pole odwzorowuje najmniejszą jednostkę przestrzeni magazynu. Graficzne odwzorowanie hali ułatwia utrzymanie pełnej kontroli nad rozchodem towaru i monitorowanie wszystkich zdarzeń magazynowych.

Zarządzanie nowoczesnym magazynem z systemem WMS – korzyści

Podsumowując, wdrożenie nowoczesnego systemu Streamsoft Verto WMS, pozwala na kompleksową modernizację magazynu i przyspiesza przebieg kluczowych procesów. Przekłada się to na szybką realizację zamówień (nawet 500 tys. dziennie) i tym samym zwiększa zadowolenie klientów, którzy otrzymują produkty nawet w 24h po złożeniu.

Przypisy